יום שני, 16 ביולי 2012

שינוי דרכי ההוראה. מה זה אומר?

התלמידים של היום זקוקים לשיטת הוראה המתאימה לדרכי הלמידה שלהם כיום, וזאת, כמובן, אינה שיטת הוראה פרונטלית. התלמידים של היום זקוקים לסביבה, תומכת ומובנית, שתאפשר להם ללמוד, לבד, בהתאם ליכולות הלמידה ודרכי הלמידה המתאימות להם, תוך הכוונה והנחייה.

השימוש בטכנולוגיות כמו לוח אינטראקטיבי או מחשב בכיתה עם מקרן, אינן שינוי בדרכי ההוראה אלא הוספת כלים לדרך ההוראה הפרונטלית. השינוי בהוספת של הכלים הממוחשבים מאפשר לקרוא לשיעור זה מקוון.

שיטת ההוראה המתאימה ביותר ללמידה של היום היא סביבת המאפשרת למידה, חשיבה והבנה עצמית, תוך העברת האחריות לתהליך הלמידה ללומד. סביבה דיגיטלית מאפשרת כל זאת ויותר.

הבעיה היא, שהכשרת המורים, עד היום, אינה כוללת הכשרה מתאימה לבניית סביבה לימודית  כזאת. ללא הכשרה מתאימה, לא יכולים רוב המורים לפתח סביבה כזאת.

לשם פיתוח סביבה לימודית, מקוונת (שבה המורה נעזר במקורות מידע ובחומרים מהרשת) או מתוקשבת (שבה התלמיד לומד לבד בסביבה מובנית הכוללת הנחיות ותיווך), יש צורך בכמה מיומנויות.
קודם כל, תכנון פדגוגי מוקדם של הסביבה המתוכננת. ללא תכנון פדגוגי מוקדם לא תהיה למידה משמעותית.
כמו כן, יש צורך במיומנויות טכנולוגיות, ללא ספק. אבל, לעולם לא ניתן יהיה לרכוש את כל המיומנויות הטכנולוגיות העדכניות. במיוחד שהטכנולוגיה משתנה מיום ליום. לכן הדגש צריך להיות על מיומנויות טכנולוגיות רלוונטיות לפעילות המתוכננת ולעשייה הרצויה.

בתכנון פדגוגי מוקדם הכוונה ל:

א.    הגדרת מטרה לימודית: מה התלמיד יידע או יבין בסוף יחידת הלימוד.

ב.     שלבים מובנים וברורים של תהליך הלמידה הנדרש, מהתלמיד, כדי שיצליח להגיע למטרה שהוגדרה, ותהליך ההוראה של המורה, כדי להנחות אותו להגיע בהצלחה למטרה שהוגדרה.

ג.       חיפוש הכלים, החומרים והעזרים המתאימים לקידום מטרת ההוראה שהוגדרה.

אם מדובר בשיעור מקוון, השלב הבא יהיה כתיבת מערך שיעור, על פי השלבים שהוגדרו מראש.

כשמדובר על סביבה לימודית, נדרשות מיומנויות נוספות:

ד.     כתיבת הנחיות לתלמיד. מיומנות לא פשוטה למורים שרגילים לדבר בכיתה

ה.    אספקת תמוכות ועזרים לתלמידים – כך שכל התלמידים, כולל החלשים, יוכלו להצליח ולהגיע למטרה.

ו.       ניסוח מחוון והערכה מראש כדי שהתלמידים יידעו על פי מה יוערכו וייערכו בהתאם.

מניסיוני לאחר כעשר שנים בהן אני מובילה מהלך זה של הכשרת מורים, אני חייבת להדגיש, שמורים רבים,  מתקשים לתכנן מראש את הסביבה. אני מניחה שזה לא קושי רק של מורים. אבל עשייה משמעותית, ובמקרה שלנו למידה משמעותית מחייבת בדיוק את זה:


"אף אדם- או ליתר דיוק, אף אדם שנוהג בהגיון - לא פותח במלחמה בלי להבהיר לעצמו קודם כל מה הוא מתכוון להשיג באמצעותה, ואיך בדעתו לנהל אותה"

מאת קרל פון קלוזוויץ – "על המלחמה"
סביבה זאת, המאפשרת למידה עצמית, תוך העברת האחריות לתהליך הלמידה אל התלמיד, אבל תוך מתן תמיכה והנחיות, ואספקת תיווך בהתאם, משפרת את תהליך הלמידה של הלומד.

מיקוד זה בתהליך ההוראה וניסוח הנחיות ברורות תוך חשיבה על התיווך הנדרש כדי להנחות את התלמיד ללמידה עצמית בהצלחה, משפרים גם את תהליך ההוראה הפרונטלי של המורים בכיתתם.
מידע וחומרים נוספים:   http://www.moreyeda.co.il