יום ראשון, 27 במאי 2012

מושגים בהוראה ממוחשבת, מקוונת ומתוקשבת

בשנים האחרונות בולט ביתר שאת הבלבול סביב שילוב התקשוב בהוראה. חוסר הבהירות גורם לבלבול אצל מובילי המהלכים כמו גם אצל המורים שמהם מתבקש הביצוע בפועל: שיעור מקוון? מתוקשב? סביבות למידה? שילוב התקשוב?

לפיכך ברצוני להציע הגדרות שיקלו על העושים במלאכה, ויאפשרו ליצור בסיס לפיתוח ועשייה. בפוסטים הבאים אפרט את המרכיבים של פיתוח כל סביבת הוראה והדגשים בה:

הוראה ממוחשבת:

כל שילוב של חומרים ממוחשבים על ידי המורה, כמו דפי עבודה או מבחנים מודפסים, מצגות, דפי מידע המוצגים על גבי הלוח,  וכל שימוש אחר של יישומי המחשב, שבהם נעזר המורה, לטובת ההוראה, הם הוראה ממוחשבת או שילוב המחשב בהוראה.

הוראה פרונטאלית:

פעילויות המתבצעות בשיטת ההוראה הפרונטאלית, בה המורה מלמד את כל התלמידים, בכיתה, בין אם בעזרת לוח חכם, ובין אם באמצעות מחשב נישא ומקרן,

הוראה מקוונת, או שיעור מקוון: זאת פעולה בה המורה משלב חומרים מהאינטרנט, במהלך ההוראה הפרונטלית, כדי להדגיש, להמחיש, להראות, להרחיב ויזואלית, את חומר ההוראה בו הוא עוסק. באמצעות חומרים מהרשת יכול המורה לשפר את מהלך השיעור, את איכות ההוראה ובכך לתרום לשיפור הלמידה.

הוראה מתוקשבת:

לעומת ההוראה הפרונטלית, שבה המורה קובע את הקצב, את הזמן ואת המקום, פעילות מתוקשבת היא פעילות שמתבצעת על ידי התלמידים מול מחשב, בין אם נישא אישי ובין אם נייח, במעבדת המחשבים או בבית  ומבצע תהליך למידה עצמאי.

לשם כך יש לבנות סביבות למידה המאפשרות זאת, או לדעת להתאים סביבה קיימת.

סביבת למידה מתוקשבת או סביבה לימודית מתוקשבת היא סביבה שבה מזומנים ללומד כל החומרים והאמצעים הנדרשים כדי שתהליך הלמידה יתבצע: חומרים כתובים, מקורות מידע נוספים, חומרי מולטימדיה מגוונים, אמצעי עזר כמו טבלאות, מארגני מידע ויזואליים, שרטוטים ועוד, וכוללים הנחיות ברורות ומובנות לתלמיד על מנת שישלב את כל מרכיבי הסביבה בתהליך הלימודי הרצוי.