יום שני, 16 ביולי 2012

שינוי דרכי ההוראה. מה זה אומר?

התלמידים של היום זקוקים לשיטת הוראה המתאימה לדרכי הלמידה שלהם כיום, וזאת, כמובן, אינה שיטת הוראה פרונטלית. התלמידים של היום זקוקים לסביבה, תומכת ומובנית, שתאפשר להם ללמוד, לבד, בהתאם ליכולות הלמידה ודרכי הלמידה המתאימות להם, תוך הכוונה והנחייה.

השימוש בטכנולוגיות כמו לוח אינטראקטיבי או מחשב בכיתה עם מקרן, אינן שינוי בדרכי ההוראה אלא הוספת כלים לדרך ההוראה הפרונטלית. השינוי בהוספת של הכלים הממוחשבים מאפשר לקרוא לשיעור זה מקוון.

שיטת ההוראה המתאימה ביותר ללמידה של היום היא סביבת המאפשרת למידה, חשיבה והבנה עצמית, תוך העברת האחריות לתהליך הלמידה ללומד. סביבה דיגיטלית מאפשרת כל זאת ויותר.

הבעיה היא, שהכשרת המורים, עד היום, אינה כוללת הכשרה מתאימה לבניית סביבה לימודית  כזאת. ללא הכשרה מתאימה, לא יכולים רוב המורים לפתח סביבה כזאת.

לשם פיתוח סביבה לימודית, מקוונת (שבה המורה נעזר במקורות מידע ובחומרים מהרשת) או מתוקשבת (שבה התלמיד לומד לבד בסביבה מובנית הכוללת הנחיות ותיווך), יש צורך בכמה מיומנויות.
קודם כל, תכנון פדגוגי מוקדם של הסביבה המתוכננת. ללא תכנון פדגוגי מוקדם לא תהיה למידה משמעותית.
כמו כן, יש צורך במיומנויות טכנולוגיות, ללא ספק. אבל, לעולם לא ניתן יהיה לרכוש את כל המיומנויות הטכנולוגיות העדכניות. במיוחד שהטכנולוגיה משתנה מיום ליום. לכן הדגש צריך להיות על מיומנויות טכנולוגיות רלוונטיות לפעילות המתוכננת ולעשייה הרצויה.

בתכנון פדגוגי מוקדם הכוונה ל:

א.    הגדרת מטרה לימודית: מה התלמיד יידע או יבין בסוף יחידת הלימוד.

ב.     שלבים מובנים וברורים של תהליך הלמידה הנדרש, מהתלמיד, כדי שיצליח להגיע למטרה שהוגדרה, ותהליך ההוראה של המורה, כדי להנחות אותו להגיע בהצלחה למטרה שהוגדרה.

ג.       חיפוש הכלים, החומרים והעזרים המתאימים לקידום מטרת ההוראה שהוגדרה.

אם מדובר בשיעור מקוון, השלב הבא יהיה כתיבת מערך שיעור, על פי השלבים שהוגדרו מראש.

כשמדובר על סביבה לימודית, נדרשות מיומנויות נוספות:

ד.     כתיבת הנחיות לתלמיד. מיומנות לא פשוטה למורים שרגילים לדבר בכיתה

ה.    אספקת תמוכות ועזרים לתלמידים – כך שכל התלמידים, כולל החלשים, יוכלו להצליח ולהגיע למטרה.

ו.       ניסוח מחוון והערכה מראש כדי שהתלמידים יידעו על פי מה יוערכו וייערכו בהתאם.

מניסיוני לאחר כעשר שנים בהן אני מובילה מהלך זה של הכשרת מורים, אני חייבת להדגיש, שמורים רבים,  מתקשים לתכנן מראש את הסביבה. אני מניחה שזה לא קושי רק של מורים. אבל עשייה משמעותית, ובמקרה שלנו למידה משמעותית מחייבת בדיוק את זה:


"אף אדם- או ליתר דיוק, אף אדם שנוהג בהגיון - לא פותח במלחמה בלי להבהיר לעצמו קודם כל מה הוא מתכוון להשיג באמצעותה, ואיך בדעתו לנהל אותה"

מאת קרל פון קלוזוויץ – "על המלחמה"
סביבה זאת, המאפשרת למידה עצמית, תוך העברת האחריות לתהליך הלמידה אל התלמיד, אבל תוך מתן תמיכה והנחיות, ואספקת תיווך בהתאם, משפרת את תהליך הלמידה של הלומד.

מיקוד זה בתהליך ההוראה וניסוח הנחיות ברורות תוך חשיבה על התיווך הנדרש כדי להנחות את התלמיד ללמידה עצמית בהצלחה, משפרים גם את תהליך ההוראה הפרונטלי של המורים בכיתתם.
מידע וחומרים נוספים:   http://www.moreyeda.co.il
 

יום ראשון, 27 במאי 2012

מושגים בהוראה ממוחשבת, מקוונת ומתוקשבת

בשנים האחרונות בולט ביתר שאת הבלבול סביב שילוב התקשוב בהוראה. חוסר הבהירות גורם לבלבול אצל מובילי המהלכים כמו גם אצל המורים שמהם מתבקש הביצוע בפועל: שיעור מקוון? מתוקשב? סביבות למידה? שילוב התקשוב?

לפיכך ברצוני להציע הגדרות שיקלו על העושים במלאכה, ויאפשרו ליצור בסיס לפיתוח ועשייה. בפוסטים הבאים אפרט את המרכיבים של פיתוח כל סביבת הוראה והדגשים בה:

הוראה ממוחשבת:

כל שילוב של חומרים ממוחשבים על ידי המורה, כמו דפי עבודה או מבחנים מודפסים, מצגות, דפי מידע המוצגים על גבי הלוח,  וכל שימוש אחר של יישומי המחשב, שבהם נעזר המורה, לטובת ההוראה, הם הוראה ממוחשבת או שילוב המחשב בהוראה.

הוראה פרונטאלית:

פעילויות המתבצעות בשיטת ההוראה הפרונטאלית, בה המורה מלמד את כל התלמידים, בכיתה, בין אם בעזרת לוח חכם, ובין אם באמצעות מחשב נישא ומקרן,

הוראה מקוונת, או שיעור מקוון: זאת פעולה בה המורה משלב חומרים מהאינטרנט, במהלך ההוראה הפרונטלית, כדי להדגיש, להמחיש, להראות, להרחיב ויזואלית, את חומר ההוראה בו הוא עוסק. באמצעות חומרים מהרשת יכול המורה לשפר את מהלך השיעור, את איכות ההוראה ובכך לתרום לשיפור הלמידה.

הוראה מתוקשבת:

לעומת ההוראה הפרונטלית, שבה המורה קובע את הקצב, את הזמן ואת המקום, פעילות מתוקשבת היא פעילות שמתבצעת על ידי התלמידים מול מחשב, בין אם נישא אישי ובין אם נייח, במעבדת המחשבים או בבית  ומבצע תהליך למידה עצמאי.

לשם כך יש לבנות סביבות למידה המאפשרות זאת, או לדעת להתאים סביבה קיימת.

סביבת למידה מתוקשבת או סביבה לימודית מתוקשבת היא סביבה שבה מזומנים ללומד כל החומרים והאמצעים הנדרשים כדי שתהליך הלמידה יתבצע: חומרים כתובים, מקורות מידע נוספים, חומרי מולטימדיה מגוונים, אמצעי עזר כמו טבלאות, מארגני מידע ויזואליים, שרטוטים ועוד, וכוללים הנחיות ברורות ומובנות לתלמיד על מנת שישלב את כל מרכיבי הסביבה בתהליך הלימודי הרצוי.